Category Archives: Allmän info

Information ang bredbandstjänster

Bredbandsbolaget Offert

Här finns nu den utlovade informationen om Bredbandsbolagets tjänster. Det är den offerten vi fått och inkluderar det mesta man behöver veta. Dock har vi fått en ändring där vi uppgraderar fastighetsnätet från kopparbaserat till fiber. Det innebär marginell kostnad för föreningen men är mer framtids- och störningssäker. Placeringen av uttaget kommer bli valfritt men tänk på att det måste finnas eluttag där uttaget placeras eller att man tar den kostnaden.

Ang TV tittar vi på Baspaketet hos Bredbandsbolaget (TV utbud). För alla ev uppgraderingar av kanalpaket är det angivet pris på hemsidan minus 99 kronor.

Pennan22.com finns!

Hej!

Nu har äntligen vår websida gått live. Det är fortfarande mycket kvar att ladda upp men hav tålamod. Tanken är att här ska nyheter presenteras, stadgar och kallelser finnas tillgänglig.

 

/Styrelsen