Ventilationsarbeten

  • Rengöring av luftkanalerna i samtliga lägenheter
  • Åtgärder av brister (gäller endast vissa lägenheter)
  • Byte av utsugsfläkt på vinden
  • Inställning av rätt luftutsug i samtliga lägenhet

Peter Sotare utför dessa arbeten mellan den 17 september och 3 oktober.

Då arbetena omfattar en rad olika typer av åtgärder/arbeten vore vi mycket tacksamma för er förståelse om ni kan lämna en nyckel till föreningsrepresentanten under hela denna period. Arbetet innebär minst 2 besök i er lägenhet under denna period.

Viktigt! Om ni inte kan vara hemma ber vi er lämna en märkt lägenhetsnyckel till Johannes Frey-Skött senast onsdag 12 september . När samtliga arbeten är slutförda återlämnas er nyckel i brevinkastet.

Ni kan även lämna märkt nyckel direkt till ventilationsansvarig Carl-Henric Nordh på morgonen. Han står i porten mellan kl. 07.00 och 07.15.