BRF städdag söndag 14 april kl 10

Nu drar det ihop sig mot städdag. För att det ska fungera så smidigt som möjligt

så är det några saker vi behöver göra i förväg;

• Märk upp cyklar som tillhör dig. Omarkerade cyklar kommer att slängas!

Ställ in sådant som står utanför ditt förråd. Det som står utanför förråden

kommer i möjligaste mån att slängas under städdagen.

• Dörrar och andra större ”sopor” kan du med fördel märka med ditt namn

och lägga på bakgården någon dag före städdagen då vi hyrt bil och

kommer köra några lass till återvinnings stationen.

• Barnvagnsrummet ska endast innehålla barnvagnar som används. Ta därför undan

sådant som ej hör hemma där!

Inför städdagen har vi noterat några saker vi behöver göra. Saknar du

någonting, meddela någon i styrelsen så vi får med det på listan.

• Städa cykelrummet, slänga sånt som skräpar där samt herrelösa cyklar

• Rensa vinden från lösa föremål

• Förbereda rabatter och trädgård

• Rensa och städa barnvagnsrummet

Som avslutning på städ-dagen kommer vi grilla korv på bakgården om vädret
tillåter!

Väl mött den 14 april, vi börjar kl. 10.00!

//Styrelsen