All posts by admin

Brandsläckare

Två brandsläckare finns nu uppsatta i huset. En placerad i källaren utanför cykelrummet och en placerad i trapphuset vid ingången till vindsförrådet. Släckarna är av typ ABC, vilket betyder att de släcker alla typer av brandhärdar.

Vinden, källaren och övernattningsrummet har också utrustats med brandvarnare.

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

BRF Pennan 22 (769600-0814)
Tid & plats: Torsdag 30 maj kl. 19.00 på innergården eller bastun
(notera, vi avvaktar fortsatt att årsredovisningen ska bli klar, varför vi redan nu vill flagga för att alternativt senare datum är tisdag 4 juni. Senast måndag 27 maj får ni veta om det blir det alternativa datumen, annars äger mötet rum enligt plan 30 maj.)

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Stämmoordförandens val av protokollförare
4. Fastställande av dagordning
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenligt ordning
7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
8. Behandling av inlämnade motioner
9. Stämman avslutas

Information
Motioner inlämnas till Brita Berglund på vån 3
Efter mötet finns möjlighet att ställa frågor diskutera övrigt

Välkomna!

Styrelsen

BRF städdag söndag 14 april kl 10

Nu drar det ihop sig mot städdag. För att det ska fungera så smidigt som möjligt

så är det några saker vi behöver göra i förväg;

• Märk upp cyklar som tillhör dig. Omarkerade cyklar kommer att slängas!

Ställ in sådant som står utanför ditt förråd. Det som står utanför förråden

kommer i möjligaste mån att slängas under städdagen.

• Dörrar och andra större ”sopor” kan du med fördel märka med ditt namn

och lägga på bakgården någon dag före städdagen då vi hyrt bil och

kommer köra några lass till återvinnings stationen.

• Barnvagnsrummet ska endast innehålla barnvagnar som används. Ta därför undan

sådant som ej hör hemma där!

Inför städdagen har vi noterat några saker vi behöver göra. Saknar du

någonting, meddela någon i styrelsen så vi får med det på listan.

• Städa cykelrummet, slänga sånt som skräpar där samt herrelösa cyklar

• Rensa vinden från lösa föremål

• Förbereda rabatter och trädgård

• Rensa och städa barnvagnsrummet

Som avslutning på städ-dagen kommer vi grilla korv på bakgården om vädret
tillåter!

Väl mött den 14 april, vi börjar kl. 10.00!

//Styrelsen

Information ang bredbandstjänster

Bredbandsbolaget Offert

Här finns nu den utlovade informationen om Bredbandsbolagets tjänster. Det är den offerten vi fått och inkluderar det mesta man behöver veta. Dock har vi fått en ändring där vi uppgraderar fastighetsnätet från kopparbaserat till fiber. Det innebär marginell kostnad för föreningen men är mer framtids- och störningssäker. Placeringen av uttaget kommer bli valfritt men tänk på att det måste finnas eluttag där uttaget placeras eller att man tar den kostnaden.

Ang TV tittar vi på Baspaketet hos Bredbandsbolaget (TV utbud). För alla ev uppgraderingar av kanalpaket är det angivet pris på hemsidan minus 99 kronor.

Extrastämma

Måndagen den 15 oktober kl 19:00 kommer det hållas extrastämma i bastulokalen. Detta främst för att göra ett fyllnadsval av styrelsemedlemmar. Utöver det kommer vi diskutera de offerter vi fått in angående fiberanslutning.

Väl mött!

Styrelsen

 

Dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Stämmoordförandens val av protokollförare
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
  7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  8. Behandling av inlämnade motioner
  9. Stämman avslutas