All posts by admin

Ventilationsarbeten

  • Rengöring av luftkanalerna i samtliga lägenheter
  • Åtgärder av brister (gäller endast vissa lägenheter)
  • Byte av utsugsfläkt på vinden
  • Inställning av rätt luftutsug i samtliga lägenhet

Peter Sotare utför dessa arbeten mellan den 17 september och 3 oktober.

Då arbetena omfattar en rad olika typer av åtgärder/arbeten vore vi mycket tacksamma för er förståelse om ni kan lämna en nyckel till föreningsrepresentanten under hela denna period. Arbetet innebär minst 2 besök i er lägenhet under denna period.

Viktigt! Om ni inte kan vara hemma ber vi er lämna en märkt lägenhetsnyckel till Johannes Frey-Skött senast onsdag 12 september . När samtliga arbeten är slutförda återlämnas er nyckel i brevinkastet.

Ni kan även lämna märkt nyckel direkt till ventilationsansvarig Carl-Henric Nordh på morgonen. Han står i porten mellan kl. 07.00 och 07.15.

Pennan22.com finns!

Hej!

Nu har äntligen vår websida gått live. Det är fortfarande mycket kvar att ladda upp men hav tålamod. Tanken är att här ska nyheter presenteras, stadgar och kallelser finnas tillgänglig.

 

/Styrelsen